Društvo inženjera strojarstva Split
Starčevićeva 24/c
21000 Split

e-mail:info@diss.hr
Faks: 021/484377

OIB:30347231189

Žiro račun: Po slanju pristupnice, godišnja članarina se uplaćuje na:
Društvo inženjera strojarstva Split
Starčevićeva 24/c
21000 Split
Žiro račun: HR1123300031100119573 kod Societe Generale - Splitska banka d.d.
OIB:30347231189