7.12.2016. održana IZBORNA SKUPŠTINA DISSa

- izabrano novo vodstvo DISSa.
vodstvo DISSa

- predsjednik DISSa: Nelson Borovina, dipl. ing. stroj.
- tajnica DISSa: Doc. dr. sc. Endri Garafulić, dip. ing. stroj.


skupština DISSaskupština DISSaskupština DISSaskupština DISSaskupština DISSaskupština DISSaskupština DISSaskupština DISSa

7.12.2015. održana edukacija iz softverskog paketa AX3000

- AX3000 se koristi za modeliranje i proračun strojarskih instalacija u zgradama
- edukacija se fokusirala na module za projektiranje Grijanja, Hlađenja, Ventilacije, Vodovoda
AX3000

9.11.2016. Predavanje Udruge primijenjenog strojarstva (UPS)-FESB-Racing team

- Ciljevi projekta Moto-student i Formula-student
- Metode projektiranja i dizajniranja
- Natjecanja

Formula studentFormula stuent Moto student
Moto studentMoto student Moto studentMoto student


15.6.2016. Predavanje prov. dr.sc. Zlatko Jankoski i Zlatko Budrovčan, bacc.oec. "Plinofikacija Splitsko dalmatinske županije"

- Trenutna situacija
- Planovi
- Zemni plin u nastavi

Zlatko JankoskiZlatko Budrovčan plinovodplinovod


3.3.2016. Predavanje doc. dr.sc. Mirka Grljušića "Primjena organskih fluida u kogeneracijskim postrojenjima s korištenjem otpadne energije brodskog pogonskog motora"

- Dosadašnja iskustva u primjeni otpadne topline
- Proračun količina energije na ulazu i izlazu konvencionalnog brodskog pogonskog motora
- Proračun kogeneracijskog sustava s primjenom organskih fluida

Mirko Grljušić brodski motor Shema


20.1.2016. Predavanje Mate Lukasa, dipl. inž. "Proizvodnja brana za projekt MOSE u Brodogradilištu Split"

- Zaštita venecijanske lagune od naplavljivanja

Mate Lukas Brana MOSE ProizvodnjaProizvodnja


28.10.2015. Predavanje Nikše Čatipovića, mag.ing. "Električna vozila - budućnost je sada!"

- Sunčeva energija
- Osnovni dijelovi i tehnologija električnih vozila
- Cijene, poticaji i dostupnosti električnih vozila u Hrvatskoj
- Prerade klasičnih vozila u električna
- Budućnosti električnih vozila

Nikša Čatipović Rimac ShemaMotorciklPunionica

16.9.2015. Prezentacija sotverskog paketa AX3000

U suradnji s DISSom, tvrtke EDV Software-Service GmbH, Villach, Austrija i Baldinistudio d.o.o. iz Zagreba organizirana prezentacija softvera AX3000 (grijanje, hlađenje, ventilacja, sanitarne instalacije i energetski certifikat)

11.3.2015. održana izborna skupština DISSa

- izabran novi predsjednik društva prof.dr.sc. Gojmir radica i novi tajnik društva Danijel Bagarić, mag.eng.
Gojmir Radica Danijel Bagarić
- izabrani novi članovi uprave DISSa i delegati DISSa u ZUISu.
- fotografije skupštine:
Izborna skupština

26.2.2015. Predavanje prof. Tonković, izv. prof. Vašak, prof. Kožar "Modeliranje, nadgledanje i upravljanje s ciljem očuvanja integriteta konstrukcije vjetroagregata"

- razvoj i implementacija naprednog algoritma upravljanja vjetroagregata
- mjerenja na realnom vjetroagregatu i u zračnom tunelu
- eksperimentalna ispitivanja materijala
- inverzno modeliranje - određivanje nepoznatih parametara modela iz rezultata indirektnih mjerenja
- višerazinsko modeliranje procesa deformiranja heterogenih materijala

Tonković Vašak Kožar vjetroagregat hubvjetrotunel

6.11.2014.Predavanje Antonio Mijić, bacc.ing.mech, "Istraživanje novog koncepta modularnog motora s unutarnjim izgaranjem"

- Istraživanje i razvoj novog efikasnijeg hibridnog motora
- Novi konstrukcijski koncepti motora i vozila
- Primjena i korištenje novih materijala u autoindustriji
- Uključivanje studenata u istraživački rad

Antonijo Mijićmotorklipovipogon

15.5.2014.Predavanje prof.dr.sc. Orest Fabris , "Ledene platforme - utopija ili realnost"

- Smjesa vode i piljevine kao konstrukcijski materijal svojstava sličnih betonu
- Pregled realiziranih ledenih plovećih objekata
- Armirani led i vizije plovnih konstrukcija budućnosti
- Uključivanje FESBa u istraživanja vezana uz armirani led

Orest FabrisTokyo bayMega FloatPlutajuče vjetroturbine

30.1.2014. - Predavanje Ivo Marinić-Kragić, mag.ing.mech, "Numeričke simulacije strujanja fluida u strojarstvu i brodogradnji"

- uvod u teroju simulacija dinamike fluida
- simulacije na primjerima aerodinamike vozila, hidrodinamike plovila i propulzije
- optimiranje u cilju smanjenja otpora plovila i elemenata strojeva

Ivo Marinić-Kragić propulzija plovila otpor plovilaoptimiranje usisa bolida

7.11.2013. - Predavanje Deni Milišić, "FESBov bolid formula student"

- prezentacija projekta FESB racing tima
- razvoj bolida od CAD modela, radioničke izrade do realizirane formule student
- propozicije natjecanja
- natjecanje u Italiji 2013. i planovi za Njemačku 2014.
Deni Milišić CAD model numerički modelispitivanje motorabolid

5.6.2013. - Predavanje prof. dr. sc. Gojmira Radice, "Alternativna goriva i novi trendovi kod motora SUI"

- trendovi u industriji
- alternativna goriva – prednosti i problemi
- biodizel - definicija, proizvodnja, značaj
- primjena biodizela u motorima SUI
- izvori energije u budućnosti
Gojmir Radica VW biodizel

3.4.2013., - Prezentacija korporativnog člana Brodosplit Dizalice d.o.o.

U okviru programa prezentiranja korporativnih članova DISSa, dipl. ing. Nelson Borovina održao je prezentaciju tvrtke Brodosplit Dizalice d.o.o.
dizalica strojarnice FEM modeliranje mosna dizalica30 t palubna dizalica

29.11.2012. - Predavanje doc.dr. Matej Vesenjak, Univerzitet u Mariboru "Development and testing of road safety barriers - Razvoj i ispitivanje cestovnih odbojnika"
- razvoj numeričkog modela simuliranja udara vozila u cestovni odbojnik
- sigurnost raznih vrsta odbojnika
- testiranja provedena na automobilima i kamionima te usporedba sa numeričkim modelom
- smjernice daljnjeg razvoja cestovnih odbojnika
Matej Vesenjak testiranje simulacija kamionasimulacija autobusa

5.6.2012. - Predavanje Dipl.-Ing. Andrej Šantić "CDS - nova metoda ekološke reciklaže guma - prilika za hrvatsko gospodarstvo"
- Globalni problem zbrinjavanja otpadnih guma i uobičajena rješenja
- Trendovi tehnologije reciklaže otpadnih guma u svijetu
- Propisi i zakonski okviri gospodarenja otpadnim gumama
- Nova, visoko profitabilna CDS-tehnologija reciklaže guma
- Mogućnosti primjene reciklažnog ugljika u novim, naprednim tehnologijama
Andrej Šantićauto gumeCDS postojenjereciklirana guma

3.5.2012. - Predavanje dipl.inž. Endri Garafulić "Primjena IC termografije u bezrazarajućim ispitivanjima - Pogled u nevidljivo"
- Značaj i princip metoda infracrvene termografije u bezrazarajućim ispitivanjima
- Termografske inspekcije zrakoplova, vjetroturbina i plovila
- Detekcija osmoze, pukotina i delaminacije u stakloplastici
- Primjena naprednih matematičkih algoritama u obradi termograma
Endri GarafulićOsmozajedrilica

1.3.2012. - Godišnja skupština Društva inženjera strojarstva Split
Dnevni red: - Otvaranje godišnje skupštine i prihvaćanje dnevnog reda
- Izbor radnih tijela za rad skupštine:
- Komisjija za praćenje rada skupštine
- Zapisničar
- Ovjerovitelj zapisnika
- Izvješća pojedinih tijela društva:
       - Izvješće o radu od posljednje sjednice (Lovre Krstulović-Opara)
       - Financijsko izvješće (Davor Duplančić)
       - Izvješće predsjedina nadzornog odbora (Bariša Petrić)
       - Izvješće predsjednika suda časti (Stjepko Goić)
- Rasprava po izvješćima
- Program rada društva u 2012. (Lovre Krstulović-Opara)
- Razno

19.1.2012. - Predavanje prof.dr.sc. Nikša Krnić "Suvremene laserske tehnologije obrade materijala - Svjetlo je alat!"
- Princip rada i vrste lasera važnih za procesiranje materijala
- Značajke laserske tehnologije
- Aktualno stanje razvoja laserskih tehnologija i laserski sustavi za makro i mikro obradu materijala
- Tipične industrijske primjene laserske tehnologije
- Primjena lasera u hrvatskoj industriji
Nikša KrnićRobotleserski zavar

8.12.2011. - Predavanje prof.dr.sc. Frano Barbir "Automobili na pogon vodikom"
- Razlozi za vodik kao gorivo i njegove prednosti
- Princip rada i konstrukcije gorivnih članaka
- Konfiguracije automobilskih pogona s gorivnim člancima
- Usporedbe s motorima s unutrašnjim izgaranjem i baterijskim električnim automobilima
- Dosadašnji razvoj, sadašnje stanje i planovi za budućnost
- Aktivnosti na FESB-u
Frano BarbirAutomobil na H2 pogonAutomobil na H2 pogon

17.11.2011. - Predavanje prof.dr.sc. Orest Fabris "Klimatizacija manjih turističkih brodova"
- Specifičnosti klimatizacije na brodovima
- Hlađenje/grijanje brodskih prostora
- Grijanje potrošne tople vode
- Primjeri izvedenih postrojenja (na preko 30 brodova)
Orest FabrisCentralno postrojenjeCentralno postrojenje - blokM.B. Tajna mora

26.10.2011. - Predavanje prof.dr.sc. Gojmira Radice "Razvoj dizelskih motora"
- Emisije i karakteristike motora – sukobi i kompromisi
- Razvoj sustava za ubrizgavanje goriva
- Proces izgaranja i utjecaj vođenja procesa
- Utjecaj mjera na trajnost motora i moguća preopterećenja motora
- Potreba za elektroničkim upravljanjem
Gojmir RadicaCommon RailInjektorInjektor

15.9.2011. - Predavanje ing. Mirko Stupalo "Snaga aluminija u brodogradnji - SV 23CC"
- Legure aluminija u brodogradnji (limovi, profili, obrada, rezanje, nesting, obilježavanje, brušenje, bušenje)
- Izgradnja aluminijskog plovila u "kolijevci" (metoda postavljanja limova pa rebara i obrnuto)
- Izgradnja 6,9 m brodice SV 23 CC
- Prezetnacija tvrtke Salona Var
Mirko StupaloAluminijska brodicaSV 23 CC

8.6.2011. - Predavanje Jasmina Zečirević i Bojan Lošić "Optimizacija troškova centralnog grijanja i potrošnje vode"
- Predstavljanje tvrtke Brunata
- Tehnologija razdjelnika topline Brunata Futura+
- Sustavi internih vodomjera Brunata Sensus
- Daljinsko očitanje s internet praćenjem BrunataNet
- Individualizacija potrošnje kao alat energetske efikasnosti u praksi
Jasmina ZečirevićBojan LošićBrutherm Sensus Futura+

3.6.2011. - Tiskovna konferencija prigodom predaje slike Emanuela Vidovića iz ZUIS-a u Galeriju Vidović"

25.5.2011. - Održano predavanje Mr.sc. Mira Bugarina "Trendovi u tehnologijama zavarivanja i spajanja aluminijskih plovila", teme kojeg su bile:
- Materijali i nove legure u AL brodogradnji i zrakoplovstvu
- Nove tehnologije STIR frikcionog i Laserskog zavarivanja
- Novi dizajn AL plovila – ekstrudirani Al profili u sistemima oplata i pregrada
spojenih STIR zavarivanjem
- Mogućnosti hrvatske AL industrije u brodogradnji
Miro Bugarin zavarivanje trenjem brodogradilište aluminijska plovila


5.5.2011. - Održano predavanje prof.dr.sc. Branka Klarina "Trend u svjetskoj energetici - velike pučinske vjetroelektrane", a teme su bile:
- Trendovi u energetici i smjernice EU, SAD i ostalih velikih proizvođača i potrošača energije.
- Mogućnosti primjene pučinskih VE u Hrvatskoj.
- Uloga izgradnje pučinskih VE kao infrastrukturnih objekata u privrednom razvoju.
Branko Klarin pucinske_VE


20.4.2011. - Održano predavanja prof.dr.sc. Ante Krstulovića "OIE u energetskoj strategiji EU i Hrvatske"
Opasnost od klimatskih promjena uzrokovanih čovjekovim aktivnostima koje rezultiraju emisijama stakleničkih plinova ujedinila je EU u snažnom opredjeljenju prema primjeni obnovljivih izvora energije (OIE). Tome je pridonijela i težnja smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima, osobito zbog povećanog uvoza, povećanih cijena, te problemima vezanim za sigurnost opskrbe tim energentima.
Opisalo se stanje, ciljevi i budućnost OIE u EU, ali i mogući problemi u realizaciji postavljenih ciljeva.
Hrvatska je u svojoj energetskoj strategiji prihvatila osnovne smjernice i Direktive EU povezane s europskom energetskom strategijom.
Ukazalo se i na neke neriješene energetske, ekonomske i ekološke elemente povezane s budućim primjenom i razvojem pojedinih OIE u našim uvjetima.
Dan je osvrt na mogućnosti i ograničenja OIE u Hrvatskoj s obzirom na skore obveze prema EU. Hrvatska je obavezna u 2012. godini zauzeti stav o nuklearkama. Veza s najnovijim zbivanjima u Japanu.
Ante Krstulovićtema predavanja tema predavanja realnost?


23-26.03.2011. - Održan kongrese u organizaciji HKAIGa "DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. Split 23-26.03.2011."
Hrvatska komora inženjeara strojarstva organizirala je u hotelu "Le Meridien LAV" svoj redoviti kongres.
Program kongresa sadržavao:
- stučna predavanja - seminare - izložbu Više o kongresu moguće je doznati na stranicama HKIS-a.

2.3.2011. - Održana skupština DISSa
Na izbornoj skupštini DISSa izabran novi predsjednik, ponovno izabran tajnik te članovi izvšnog vijeća i odbora. Zapisnik izborne skupštine nalazi se na "oglasnoj ploči".